Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE
foteliki-cybex.pl

§1 Strony

1. Sklep internetowy jest własnością BOCIEK Spółka Cywilna z siedzibą przy ulicy Mikulczyckiej 1, 41-800 Zabrze, posługujący się numerem REGON 240440581 i NIP 6482599262. Specjalistyczny sklep internetowy www.foteliki-cybex.pl prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową nowych produktów z asortymentu artykułów dziecięcych za pośrednictwem sieci Internet.
Klient może kontaktować się z Sprzedającym:
- korespondencyjnie, na adres Mikulczycka 1, 41-800 Zabrze
- pod numerem telefonu +48 32 278 08 97 (dalej: „Infolinia”)
- adresem e-mail: [email protected]
Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Kupującym w sklepie internetowym foteliki-cybex.pl, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.

§2 Składanie zamówień

1. Za pośrednictwem sklepu internetowego można składać zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W tym celu można dokonać bezpłatnej rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym dotyczące jego działań w sklepie foteliki-cybex.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na foteliki-cybex.pl ma charakter bezterminowy. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przekazanie informacji drogą email obejmującą oświadczenie o rozwiązaniu umowy prowadzeniu Konta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Bociek S.C. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
2. Zakupów w sklepie można dokonać bez rejestracji, korzystając z formularza poniżej rejestracji konta.
3. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Kupującym, a Bociek S.C., której przedmiotem są usługi świadczone przez Bociek S.C., na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Zamówienia na towar ze sklepu foteliki-cybex.pl można składać:
- internetowo poprzez koszyk
- pocztą elektroniczną na adres [email protected]
- telefonicznie u Konsultantów pod numerem telefonu +48 32 278 08 97 wew. 4
5. Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych Zamówień i Rezerwacji jest możliwy za pośrednictwem Infolinii wyłącznie w godzinach pracy Sklepu podanych na stronie foteliki-cybex.pl
6. W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią, a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt telefoniczny z Infolinią.
7. W przypadku propozycji zawarcia umowy przez telefon, Sprzedający potwierdzi treść proponowanej umowy na trwałym nośniku lub na papierze, i tylko wtedy oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne.
8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty.
9. Podczas składania zamówienia podawanie prawidłowych danych jest dobrowolne, choć konieczne do dokonania zamówienia:
- imię i nazwisko odbiorcy towaru
- numer telefonu kontaktowego
- dokładny adres dostawy
- rodzaj, typ (kolor) zamawianego towaru
10. Potwierdzenie zamówienia złożonego internetowo poprzez formularz oraz terminu dostawy następuje telefonicznie tego samego dnia lub w kolejnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.
11. Oferty sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych BOCIEK mogą różnić się cenowo, dostępnym asortymentem jak i sposobami płatności. Ze względów logistycznych nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w naszych sklepach stacjonarnych.
12. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
13. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest w języku polskim zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
14. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu foteliki-cybex.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu foteliki-cybex.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

§3 Sposoby płatności

1. Ceny wszystkich oferowanych wózków i innych artykułów są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Każda sprzedaż dokumentowana jest paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT wyrażoną w polskich złotych. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, które są określone w cenniku dostaw. Ceny nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych w przypadku wysyłek poza UE.
2. Za towar ze sklepu foteliki-cybex.pl można zapłacić na trzy sposoby:
- płacąc gotówką kurierowi przy odbiorze u siebie w domu (Za pobraniem)
- przelewem na rachunek bankowy (Przedpłata) - w postaci przelewu zwykłego lub wyboru płatność elektronicznej obsługiwanej przez PayU S.A. - krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
- przelewem poprzez Raty PayU - usługa Raty PayU jest oferowana przez Finanse Ratalne sp. z o.o. i dostępna u pośredników kredytowych Alior Raty sp. z o.o. oraz PayU S.A., wykonujących czynności faktyczne związane z zawarciem umowy pożyczki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie foteliki-cybex.pl w zakładce Zakupy na raty.
3. Termin Płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§4 Realizacja zamówień

1. Zamówienia realizowane są po pomyślnym telefonicznym potwierdzeniu przez jednego z konsultantów naszej firmy.
2. Informacje podlegające potwierdzeniu ze złożonego zamówienia:
- nazwa i kolor zamawianego towaru,
- zamówiona ilość,
- sposób dostarczenia,
- termin dostarczenia,
- koszt dostawy,
- całkowity koszt zamówienia,
- forma płatności,
- adres dostawy.
3. Zamówienia które nie będą mogły być potwierdzone w ciągu 7 dni roboczych zostają anulowane.
4. W przypadku towarów wykonywanych lub modyfikowanych na specjalne zamówienie oraz przy wydłużonym terminie realizacji zrealizowanie zamówienia może być warunkowane wpłaceniem zadatku w wysokości do 10% wartości zamówienia.

§5 Transport towaru

1. Towar dostarczamy na terenie całej Polski, a po sprawdzeniu możliwości i po indywidualnych ustaleniach na życzenie klienta możemy wysłać również za granicę.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar sprzedaży bez wad fizycznych i prawnych.
3. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej GLS, towar wysyłany jest w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu. Przesyłka jest ubezpieczona.
4. Zamówiony towar dostarczany jest przez kuriera na terenie kraju standardowo na drugi dzień roboczy po nadaniu. Przesyłki o niewielkich wymiarach i wadze do 2kg mogą być też wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej (czas realizacji do kilku dni).
5. W wypadku nieskutecznej drugiej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu przez Kupującego kosztów wynikających ze zwrotu towaru do naszego magazynu.
6. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej zawartość pod względem kompletności i zgodności z dokumentem sprzedaży oraz złożonym zamówieniem.
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub jej niekompletności należy skontaktować się z sklepem foteliki-cybex.pl poprzez adres email [email protected] lub poprzez Infolinię. W takim przypadku dodatkowo zalecamy sporządzenie protokołu szkody w obecności Kuriera najlepiej podczas odbioru przesyłki, jednak nie później niż do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Następnie podpisany protokół należy przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego. Niezbędnymi drukami dysponuje Kurier, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

§6 Koszt i czas dostawy

1. Towary oznaczone grafiką „Dostępny” (w przypadku wysyłek pobraniowych) wysyłane są w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez naszych Konsultantów, w „Dni robocze" - (jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku wysyłek z przedpłatą i pomyślnym potwierdzeniu zamówienia przez naszych Konsultantów, towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania płatności, dotyczy Dni roboczych. Towary oznaczone grafiką "Oczekiwanie na dostawę" dostarczamy do 8 tygodni od momentu potwierdzenia zamówienia przez naszych Konsultantów, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku zamówień kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt ubezpieczenia i dostarczenia oferowanych produktów na terenie polski wynosi:
-przy płatności przelewem: 19zł
-przy płatność przy odbiorze: 29zł
Wyjątek stanowią ponad gabarytowe przesyłki, dla których koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od wybranej konfiguracji zestawu.
3. Jeśli wartość zamówienia produktów nie będących w "Wyprzedaży" (oznaczonych grafiką "wyprzedaż") lub na który został udzielony dodatkowy rabat, przekracza 800zł, koszt przesyłki pokrywa Bociek S.C.
2. Promocje nie łączą się z innymi rabatami oraz promocjami.
4. Koszty wysyłek zagranicznych wyceniane są indywidualnie, zależą od zawartości, kraju dostawy oraz warunków oferowanych w danym momencie przez firmy kurierskie.
5. Wraz z potwierdzeniem zamówienia konsultant sklepu podaje przybliżony dzień dostarczenia. Po nadaniu przesyłki na terenie Polski standardowo powinna ona zostać doręczona następnego dnia roboczego.
6. Równolegle z nadaniem przesyłki Klient otrzymuje e-mail z jej numerem, oznacza to, że firma kurierska GLS odebrała towar z naszego magazynu i powinna dostarczyć go w następnym dniu roboczym.
7. W przypadku wydłużonego terminu realizacji Klient jest o tym informowany, może przyjąć wskazany termin dostarczenia towaru, może też bez żadnych konsekwencji zrezygnować ze złożonego zamówienia z pełnym zwrotem wpłaconej kwoty.

§7 Warunki gwarancji

1. Oferowane produkty w sklepie foteliki-cybex.pl objęte są gwarancją producenta, importera lub Sprzedającego. Czas udzielania gwarancji jest podany w „Karcie produktu” każdego artykułu w sklepie foteliki-cybex.pl, zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnione w zakładce „Gwarancje”, dostępnej z poziomu każdego produktu na stronie foteliki-cybex.pl. Wszystkie produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w „Karcie produktu” znajduje się informacja „serwis Bociek S.C.”, produkt należy odesłać na adres magazynu Bociek S.C., niezobowiązująco prosimy poinformować Obsługę sklepu przez Infolinię sklepu lub email [email protected] o tym fakcie.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
3. Bociek S.C. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
4. Wadliwy towar powinien być dostarczony na adres Gwaranta. Po uzgodnieniu z Gwarantem, oferowana jest również możliwość bezpłatnego transportu reklamowanego towaru bezpośrednio od Klienta do punktu serwisowego i z powrotem, korzystając na terenie Polski ze wskazanej firmy kurierskiej. Zasadne naprawy towaru i ich transport w okresie odpowiedzialności Gwaranta są bezpłatne.
5. Dla usprawnienia realizacji naprawy gwarancyjnej wraz z towarem prosimy przesłać: dokładnym opis problemów, adres zwrotny,  telefon kontaktowy.
6. Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

§8 Zasady reklamacji z tytułu rękojmi

1. W przypadku kiedy towar okaże się wadliwy, Klien może złożyć reklamację z tytułu rękojmi.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- imię i nazwisko klienta,
- numer paragonu/faktury lub inny dokument potwierdzający zakup,
- model artykułu,
- szczegółowy opis problemu,
- żądanie konsumenta,
- telefon kontaktowy.
3. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej poprzez przesłanie wiadomości email na adres [email protected] lub korespondencyjnie, na adres Sprzedającego.
4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep foteliki-cybex.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo sklep foteliki-cybex.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest niezwłocznie w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep foteliki-cybex.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep foteliki-cybex.pl.

§9 Wymiana i zwrot towaru

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ustawowym terminie i nie później niż 14 dni, jednak sklep internetowy wprowadził możliwość zwrotu zakupionego wózka w ciągu aż 30 dni. Zwrot towaru Klient dokona niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres mailowy lub korespondencyjny sprzedającego, przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może wyglądać jak poniżej:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wzór ten należy odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
na adres email [email protected] lub adres korespondencyjny Sprzedającego)

Bociek S.C.
ul. Mikulczycka 1
41-800 Zabrze
Ja ............................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
........................................................................................,
numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ...........................................................................................
Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................
Podpis Klienta.....................................................................................

lub złożyć wypełniając formularz dostępny pod adresem:

FORMULARZ ZWROTU (kliknij aby pobrać)
Program Adobe Reader niezbędny do otworzenia pliku (kliknij aby pobrać)

4. Po otrzymaniu towaru wraz z formularzem zwrotu oraz niezbędnymi dokumentami, pieniądze za towar zwracane są niezwłocznie nie później niż 14 dni na wskazane w formularzu dane. Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego jeśli:
- Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w art. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Adres do zwrotu towaru:
Sklep foteliki-cybex.pl
ul. Mikulczycka 1
41-800 Zabrze
W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, zwrot wykonywany jest niezwłocznie zwykle w terminie 2-3 dni roboczych jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni.
10. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie foteliki-cybex.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres [email protected] w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Bociek S.C. dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Bociek S.C. wskazanego w art. 8, na swój koszt.

§10 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient tym samym udziela zgody na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych w celu obsługi ewentualnych reklamacji, do celów księgowych, w celu ułatwienia przyszłych zakupów oraz ewentualnie w innych celach informacyjnych ściśle zgodnych z Polityką Prywatności serwisu foteliki-cybex.pl.
3. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Bociek S.C. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
4. Zapewniamy, że dane osobowe przetwarzamy z najwyższą starannością przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych.
5. Bociek S.C. i sklep foteliki-cybex.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem foteliki-cybex.pl.
6. Bociek S.C. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
7. Bociek S.C. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Bociek S.C. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z foteliki-cybex.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie.
8. Każdy z Klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich przetwarzania. Wolę wszelkich zmian odnośnie danych osobowych należy zgłaszać na adres siedziby firmy.

§11 Postanowienia końcowe

1. Wskazany w nagłówku adres siedziby firmy jest jednocześnie aktualnym adresem korespondencyjnym sprzedawcy oraz sklepu internetowego foteliki-cybex.pl.
2. Wszystkie towary, nazwy oraz znaki handlowe w naszym sklepie używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
3. Regulamin jest częścią zawieranej umowy kupna-sprzedaży, a jego treść jest obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia zamówienia.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego.
6. O każdej zmianie Regulaminu Sklepu powiadomimy zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia (dostępny do pobrania tutaj).
7. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w nagłówku Regulaminu.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
10. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Bociek S.C. w ramach foteliki-cybex.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.